This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kahden päivän vertaisarviointi

Esimerkki kahden päivän vertaisarvioinnin aikataulusta

 

Ensimmäinen päivä klo paikka osallistuvat
Tapaaminen, aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset 8.30- 9.00  

Arvioijat ja arvioitavan hankkeen edustajat yhdessä

Tutustuminen kokeiluhankkeeseen ja siinä kehitettyihin malleihin 9.00 – 9.30  

Arvioijat ja arvioitavan hankkeen edustajat yhdessä

Haastattelujen suunnittelu 9.30-11.00   Arvioijat
Lounas 11.00-12.00   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen edustajat yhdessä
Jakaantuminen haastattelijaryhmiin      
  • Työelämänedustajien haastattelu
12.00 - 12.45   Haastattelupari 1
  • Opettajien haastattelu
12.00 - 12.45   Haastattelupari 2
  • Opiskelijoiden haastattelu
13.00 – 13.45   Haastattelupari 1
  • Hankekoordinaattorin ja hankedustajien haastattelu
13.00 – 13.45   Haastattelupari 2
Kahvi ja välikeskustelu 13.45 – 14.15    
  • Organisaatiojohdon haastattelu

14.15 – 15.00

 

Haastattelupari 1

  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa

14.15 – 15.00

 

Haastattelupari 2

  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa
15.15 – 16.00  

Haastattelupari 1

  • Alustavan raportin kirjoittaminen haastatteluparin kanssa
15.15 – 16.00  

Haastattelupari 2

Majoittautuminen 16.00 -17.00    
Kokemusten koontia, raportointitilanteen katsominen yhdessä. Seuraavan päivän aikataulusta sopiminen. 17.00 - 18.00    

Päivällinen (omakustanne) ja kokemusten koontia

19.00 - 20.30

   
Toinen päivä      
Yhteinen keskustelu, yhteenveto ja loppuraportti 9.00-9.15   Arvioijat
Raportin kirjoittaminen sekoitettujen haastatteluparien kanssa 9.15-10.30    
Kirjatun raportin ristiinkommentointi 10.30-11.30    
Palautteen antamisesta sopiminen ja siihen valmistautuminen 11.30-12.00    
Lounas 12.00-13.00   Arvioijat ja arvioitavan hankkeen edustajat yhdessä

Palautekeskustelu --> vahvuudet ja

kehittämishaasteet = konsensus

    Arvioijat ja arvioitavan hankkeen edustajat yhdessä

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username