This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vaihe 3: Vertaisarviointipäivä(t)

Muistilista vertaisarviointipäiviin

Kaikilla tulee olla käytössä:

 • Itsearviointimateriaali ja muu materiaali
 • Aikataulutus
 • Kysymys- ja vastauspohjat
 • Raporttipohja
 • Kannettava tietokone, jossa nettiyhteys

 

Arviointipäivän kulku

Orientointi

 • Arviointikohteen alkupuheenvuoro ja organisaation esittely
  • Alustavat tarvittavat kysymykset organisaation ja hankkeen edustajille
   • Esimerkiksi: ketkä ovat osallistuneet itsearvioinnin tekemiseen
   • Varmistetaan vielä, että arvioinnin kohde haluaa kehittämiskohteita
 • Koordinaattori muistuttaa, että vertaisarvioinnissa on kyse vertaisoppimisesta ja että vertaisarvioijat tekevät arvioinnin etukäteismateriaalin ja haastattelujen perusteella – eivätkä mitenkään oleta kykenevänsä arvioimaan koko kokonaisuutta syvällisesti. Koordinaattori pyrkii luomaan tässä vaiheessa kannustavaa, rohkaisevaa ja hyvää ilmapiiriä arvioijille ja arvioinnin kohteelle
 • Vertaisarvioijat esittelevät itsensä

Haastattelut pareittain

 • Haastattelun alussa haastateltaville kerrotaan lyhyesti:
  • mistä vertaisarvioinnista on kyse
  • ketä on paikalla ja millaiset roolit vertaisarvioijilla on.
  • ettei kenenkään nimiä ja tunnistettavia tietoja (nimi ja työpaikka) kirjata lopulliseen raporttiin
 • Toinen vertaisarvioijista haastattelee pääasiallisesti keskittyen vuorovaikutukseen
 • Toinen vertaisarvioija kirjaa ylös tietokoneella saatavat vastaukset valmiille pohjalle
 • Havainnoija(t) seuraa haastattelua ja tekee halutessaan muistiinpanoja
 • Lopuksi kirjaajana toiminut vertaisarvioija ja havainnoija(t) esittävät tarvittavat unohtuneet tärkeät tai tarkentavat kysymykset

Koordinaattorin tehtävät

 • Koordinaattori toimii tarvittaessa kirjurina
 • Koordinaattori seuraa aikataulussa pysymistä
 • Seuraa googledocsin avulla vastauksia ja havaintoja
 • Viimeistelee raporttipohjaan arviointimateriaalien, haastateltavien ja arvioijien tiedot

 

Raportin kirjoittaminen

 • Jotta raportti saadaan kirjoitetuksi mahdollisimman hyvin, kannattaa raportin kirjoittamista organisoida kulloistenkin tarpeiden mukaan
 • Raporttipohja kannattaa laittaa googledocsiin, sillä sen myötä sen kirjoittaminen on huomattavasti helpompaa. Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdolista, työstetään raporttipohjaa muistitikkujen avulla.
  • Googledocsin luomisen ohjeistuksia

http://www.youtube.com/watch?v=gq4ZmruVSbs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pJmVsaXmC6M

 • Raportin kirjoittamisessa keskitytään kirjaamaan ne asiat, joista arvioitava kohde on pyytänyt vertaisarviointia. Mikäli kuitenkin haastatteluissa jotakin oleellista ja tärkeää muuta tietoa arvioitavalle kohteelle kerrottavaa on noussut, kannatta tämä myös mainita joko palautekeskustelun yhteydessä tai raportissa esimerkiksi SWOT lomaketta ennen mahdollisesti olevaan johdantokappaleeseen.
 • Perusrunkona raporttipohjan eri otsakkeiden alla voi pitää järjestystä
  • ”Itsearvioinnin mukaan…”
  • ”Haastattelujen perusteella…”
  • ”Arvioijien näkemyksen mukaan…”
 • Raportin kirjoittamisessa kannattaa huomioida:
  • Minkä perusteella arvio tehdään:
   • ”Itsearvioinnin mukaan…”
   • ”Itsearvioinnin ja etukäteismateriaalin perusteella…”
   • ”Haastatteluiden perusteella…” (yleinen havainto läpi kaikkien haastattelujen)
   • ”Työelämän edustajien mukaan…”
  • Onko tieto ristiriitaista:
   • ”Itsearvioinnin ja haastattelujen perusteella arvioijat saivat ristiriitaista tietoa…”
   • ”Työelämän ja opettajien haastattelujen perusteella arvioijat saivat ristiriitaista tietoa…”
   • ”Haastattelujen perusteleella opsikelijat kokevat tilanteen…kun taas opettajien mukaan…”
  • Mikä on jäänyt epäselväksi:
   • ”Arvioijille jäi epäselväksi…”
   • ”Arvioijia jäi mietityttämään…”
  • Mikä on vahvuus:
   • ”Arvioijat näkevät vahvuudeksi…”
  • Mitä kehitettävää:
   • ”Arvioijien näkemyksen mukaan kehittää voisi…”
   • ”Arvioijat näkevät kehittämismahdollisuutena…”

 

Vertaisarviointipäivien lukumäärä

Seuraavalla sivulla on esimerkki aikataulu, jos vertaisarviointitilaisuus kestää

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username