This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vaihe 5: Kehittäminen ja mallintaminen

KEHITTÄMISSUUNNITELMA, MALLINTAMINEN JA VERTAISKEHITTÄMINEN

Vertaisarvioinnin kohde

  • tekee kehittämissuunnitelman
  • kehittää toimintaansa
  • mallintaa toimintansa huomioiden eri osapuolten roolit ja tehtävät sekä toiminnan vaikutukset organisaation tasolla

Vertaisarvioijat

  • vievät oppimiaan asioita omaan organisaatioonsa ja esittelevät toimintamallin omassa organisaatiossaan.

Koordinaattori

  • miettii, mitkä toimijat voisivat hyötyä yhteistyöstä, jonka pohjalta toimintaa voitaisiin kehittää yhdessä eri organisaatioiden kanssa.
  • suunnittelee, miten hyvistä käytänteistä tiedotetaan muita toimijoita ja miten hyvät käytännöt saadaan valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username