This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi

Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi

Ihanteellisen mentorointiprosessin kuvaus

Vertaisarvioinnin koordinoinnin haltuunottoa voidaan tukea mentoroinnin avulla.

Esimerkki:

1) PEREHDYTYS:

Mentoroitava

 • Perehtyy vertaisoppien.purot.net sivuston sisältöön koordinaattorin näkökulmasta

 

REFLEKTOINTI

 • Keskustelee vertaisarvioinnin merkityksestä ja koordinaattorin roolista vertaisarviointiprosessissa 

2) VERTAISARVIOINTIPÄIVÄN HAVAINNOINTI:

Mentoroitava

Osallistuu vertaisarviointipäivään, jonka koordinoinnista vastaa mentoroija

 • seuraa, havainnoi ja tekee muistiinpanoja vertaisarvioinnin koordinoinnista

Mentoroija

 • kantaa vastuun koordinoinnista
 • kertoo mentoroitavalle, mitä etukäteen on tehty ennen vertaisarviointipäivien alkua
 • ohjaa mentoroitavaa tekemään päivän kulusta muistiinpanot koordinaation näkökulmasta
 • kertoo mentoroitavalle mitä tekee seuraavaksi
 • kertoo mentoroitavalle perusteet toiminnalleen
 • ohjaa mentoroitavaa raportin kirjaamisessa
 • pyytää mentoroitavaa kertomaan havainnoistaan
 • vastaa mentoroijan kysymyksiin

 

REFLEKTOINTI

 • Keskustelu vertaisarviointipäivän kokemuksista
 • Mentoroija käy läpi vertaisarvioinnin jälkeen mentoroijan muistiinpanot yhdessä mentoroitavan kanssa
 • Mentoroitava kertoo, mitä huomioita hän on tehnyt koordinaattorin tehtävistä sekä tavasta toteuttaa koordinointi

3) VERTAISARVIOINTIPÄIVÄN SUUNNITTELU:

 • Mentoroija ja mentoroitava suunnittelevat yhdessä seuraavan vertaisarviointipäivän 
 • Etukäteisvalmisteluun liittyvät tehtävät jaetaan mentorin ja mentoroitavan kesken
 • Vertaisarviointipäivän koordinaattorin tehtävät jaetaan mentoroijan ja mentoroitavan kesken
 • Mentoroitava kirjaa itselleen muistiin, mihin seikkoihin vertaisarvioinnin koordinoinnissa tulee kiinnittää huomioita.

REFLEKTOINTI

 • Mentoroitava keskustelee etukäteisvalmistelujen etenemisestä mentoroijan kanssa
 • Mentoroija varmistaa aikataulussa pysymisen

4) YHTEINEN VERTAISARVIOINTIPÄIVÄN TOTEUTUS:

Mentoroitava

 • Vastaa osasta koordinointitehtävistä

Esimerkiksi:

 • Osallistuu haastatteluihin muistiinpanojen kirjaajana
 • Osallistuu raportin työstämiseen kirjaajana
 • On vastuussa jonkin arvioijaryhmän työskentelystä
 • Vastaa palautteen antamisesta

Mentoroija

 • kantaa vastuun koordinoinnista

 

REFLEKTOINTI

 • Keskustelu kokemuksista, molemmin puolinen palautteen anto koordinoinnin hoitamisesta

5) ITSENÄINEN VERTAISARVIOINTIPÄIVÄN SUUNNITTELU:

mentoroitava

 • Vastaa vertaisarviointipäivän suunnitelusta ja etukäteisvalmisteluistA

mentoroija

 • ohjaa vain pyydettäessä

 

REFLEKTOINTI

 • Mentoroitava esittelee mentoroijalle aikataulusuunnitelman

6) VERTAISARVIOINTIPÄIVÄN TOTEUTUS:

mentoroitava

 • Vastaa vertaisarviointipäivän koordinoinnin toteutuksesta

mentoroija

 • Tekee havaintoja koordinoinnista

 

REFLEKTOINTI

 • Keskustelu vertaisarviointipäivän koordinoinnin onnistumisesta ja kehittämismahdollisuuksista

7) ITSENÄINEN VERTAISARVIOINNIN KOORDINOIJA:

Mentoroija voi vastata itsenäisesti vertaisarvioinnin koordinoinnista sekä sekä mentoroida uusia vertaisarvioinnin koordinoinnin osaajia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username