This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vertaisarvioinnin kriteeristöjä ja dokumenttipohjia

Alla on muutamia esimerkkejä eri hankkeissa käytetyistä kriteeristöistä + raporttipohjista.

Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteeristö ammatilliseen peruskoulutukseen

Ammattipeda -sivustoon liittyvä vertaisarviointikriteeristö

Kehittämistoiminnan arviointikriteeristö

TOPLAAJAssa käytössä oleva kriteeristö:

Alla on esimerkkejä eri raporttipohjista itsearvioinnin, kysymysten ja lopullisen raportin tekemiseen:

Kehittämishankkeen tavoitteiden arviointi

Itsearviointiraportti luonnos 16.3.2012

Vertaisarvioinnin kysymysten tekemiseen pohja-dokumentti

Vertaisarvioinnin palauteraportti -pohja

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username