This is a free Purot.net wiki
  • View:

Yhden päivän vertaisarviointi

Esimerkki yhden päivän vertaisarvioinnin aikataulusta

Klo Haastattepari 1 Haastattelupari 2 Haastattelupari 3 Haastateltavat ja paikka
8.00- Kokoontuminen, aamukahvit, orientoituminen vertaisarviointiin ja käytännön kysymykset  
9-9.45 Työelämän haastattelu Organisaation haastattelu Raportointipohjaan itsearvioinnin pohjalta havaintojen kirjaaminen  
10-10.45 Raportin kirjoittaminen (työelämän näkökulma) Opettajien haastattelu Opiskelijoiden haastattelu  
11.15-12.00 Raportin kirjoittaminen (itsearvioinnin pohjalta havainnot) Raportin kirjoittaminen (organisaation ja opettajien näkökulma) Tukipalvelujen haastattelu  
12-13 Lounas  
13-14 Raportin kirjoittaminen Raportin kirjoittaminen (organisaation ja opettajien näkökulma) Raportin kirjoittaminen (opiskelijiden ja tukipalveluiden näkökulma)  
14-15 Toisten raporttihuomioiden kommentointi Toisten raporttihuomioiden kommentointi Toisten raporttihuomioiden kommentointi  
15-15.30

Tauko + palautekeskustelun antamisesta sopiminen

Koordinaattori viimeistelee tekstiä

Tauko + palautekeskustelun antamisesta sopiminen Tauko + palautekeskustelun antamisesta sopiminen  
15.30-16 Katsotaan raportti yhdessä  
16-17 Palautekeskustelu -> vahvuudet ja kehittämishankkeet
 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username