This is a free Purot.net wiki
  • View:

Vaihe 4: Vertaisarviointipäivien jälkeen

Koordinaattori

  • viimeistelee kielihuollon
  • lähettää valmiin tiedoston vertaisarvioijille sekä vertaisarvioinnin kohteelle

Vertaisarvioinnin kohde

  • lukee ja hyväksyy vertaisarviointiraportin
  • vie raportin yhteiselle wiki-sivustolle muidenkin hyödynnettäväksi kehittämistyössään

 

Muut voivat hyödyntää tehtyjä havaintoja omassa kehittämistyössään

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username